Politică de confidențialitate și prelucrarea datelor cu caracter personal

Turismpraid.ro reprezentat prin I.F.Moldovan L.T acordă atenție deosebită protecției datelor cu caracter personal. Avem în vedere toate prevederile legale în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal: Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Legea 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Prin prezenta Politică de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal vă prezentăm modul în care I.F.Moldovan L.T vă colectează, stochează, prelucrează, transmite, transferă informațiile privind datele Dvs. cu caracter personal ca urmare a interacțiunii Dvs. cu pagina noastră de internet.

Cea mai recentă versiune a prezentei va fi întotdeauna disponibilă aici. Puteţi verifica „data actualizării” postată în partea superioară pentru a afla când a avut loc ultima actualizare a Politicii de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal.

Vă rugăm, să citiți Politică de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal cu atenție, pentru a fi informat despre prelucrările datelor Dvs. cu caracter personal și drepturile Dvs. în legătură cu acestea.

Cine suntem?

Operatorul de date cu caracter personal poate fi identificată prin următoarele: I.F.Moldovan L.T, CUI 20637831, Praid, Nr.96/B jud. Harghita.

În cazul în care aveți orice întrebări, nelămuriri în legătură cu Politica noastră de confidențialitate vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail: pensiuneamoldovan@gmail.com

Ce înseamnă date cu caracter personal?

Potrivit definiției Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
“date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

”operator de date” înseamnă conform art. 4 din Regulamentul general privind protecția datelor, persoana fizică sau juridică, care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern

”persoana împuternicită de operator”înseamnă persoana fizică sau juridică, care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Ce date cu caracter personal prelucrăm, cu ce scop și pe baza cărui temei legal?

Sunt unele informații pe care le colectăm în mod direct de la Dvs., și altele pe care le primim de la terțe părți, dacă utilizați pagina noastră de internet.

Date cu caracter personal prelucrate cu ocazia utilizării Platformei turismpraid.ro (în continuare denumită ca platformă)

În continuare persoanele care caută și / sau își rezervă loc de cazare prin intermediul serviciilor oferite pe platformă, sunt denumiți Beneficiari.

În continuare persoanele (juridice sau fizice) care oferă locuri de cazare către vizitatori prin intermediul platformei, sunt denumiți Ofertanți.

Date personale colectate de la Beneficiari

În cazul în care doar căutați un loc de cazare, și cu acest scop vizitați platforma noastră nu este necesar să ne furnizați nici dată cu caracter personal, pentru căutarea de oferte nu este nevoie de înregistrare pe pagina noastră de internet.

Dacă utilizați site-ul web doar în scopuri informative, adică nu vă înregistrați și nu ne furnizați niciun fel de informații, vom colecta doar informațiile identificabile personal pe care browserul dvs. le transmite către serverul nostru. Dacă doriți să vizualizați site-ul nostru web, colectăm următoarele date, care ne sunt necesare din punct de vedere tehnic, pentru a afișa site-ul web și a-i asigura stabilitatea și securitatea[SzT1] . Vom utiliza aceste informații de conectare doar în caz de suspectare a unei utilizări incorecte în ceea ce privește rezervările, pentru a facilita identificarea persoanei responsabile.

Temeiul juridic al acestei proceduri îl constituie interesul nostru legitim.

În cazul în care doriți să intrați în contact, să trimiteți un mesaj către un Ofertant, vă solicităm ca alături de mesajul Dvs. să ne furnizați numele Dvs. și o adresă de e-mail validă, unde veți putea fi contactat și puteți să primiți răspuns la solicitare.

Temeiul juridic al prelucrării acestor date îl constituie exprimarea consimțământului Dvs. în mod expres și neechivoc, pe care puteți să-l retrageți oricând caz în care noi vă ștergem datele cu excepția situațiilor când suntem obligați a le reține pentru îndeplinirea unor obligații legale. Ne asigurăm că aveți o opțiune simplă de a vă putea retrage consimțământul în orice moment, prin dezabonare și puteți să ne semnalați opoziția la prelucrarea datelor Dvs. sau orice alte fel de întrebări, probleme la adresa de e-mail: pensiuneamoldovan@gmail.com sau pe fereastra specială afișată în acest scop pe platformă.

Date personale colectate de la Ofertanți

În cazul în care doriți să plasați o ofertă de cazare pe platformă, vă rugăm să vă înregistrați, cu numele, număr de telefon, adresă de e-mail validă.

Scopul acestei prelucrări este atât realizarea unei comunicări eficiente, posibilitatea de a vă trimite mesajele persoanelor care se interesează de oferta Dvs., cât evitarea oricăror fraude și oferte frauduloase.

Temeiul juridic al acestei prelucrări constituie interesul nostru legitim de a evita fraudele și orice alte prejudicii.

În cazul plasării unei oferte de cazare pe platformă, numărul de telefon al Ofertantului va fi dezvăluit public numărul de telefon al Ofertantului, alături de numele furnizat, dar nu și prenumele.Numărul de telefon va fi făcut public pentru ca orice utilizator al platformei să poate lua în mod direct legătura cu Ofertantul, fără a fi nevoie de a parcurge procedura de trimite mesaj oferit de către platformă, doar în cazul în care optează pentru această modalitate de comunicare.

Ofertantul va primi prin platformă pe adresa sa de e-mail notificări cu privire la mesajele scrise ale Beneficiarilor, pe care le poate viziualiza, în cazul în care optează pentru această.

Temeiul juridic al acestei prelucrări de date este consimțământul expres și neechivoc.

În cazul în care Ofertantul nu dorește să primească astfel de notificări, poate să ne anunțe prin email cu privire la retragerea consimțământului în acest sens și vom lua măsurile necesare[U2] .

Date cu caracter personal prelucrate cu ocazia abonării la newsletter

Atunci când vă abonați să primiți newsletterul nostru de știri, informări despre evenimente, reclame, publicitate, materiale marketing direct, promoții etc. vom prelucra adresa de email în acest scop.

Temeiul legal al prelucrării este consimţământul dumneavoastră, exprimat expres și neechivoc.

Ne asigurăm că aveți o opțiune simplă de a vă putea retrage consimțământul în orice moment, prin dezabonare și puteți să ne semnalați opoziția la prelucrarea datelor Dvs. sau orice alte fel de întrebări, probleme la adresa de e-mail: pensiuneamoldovan@gmail.ro

Adresa de email va fi partajată cu furnizorul soluţiei de trimitere a newsletterului email.

Datele pe care Dvs. ni le furnizați involuntar:

Adresa IP – Atunci când vizitați pagina noastră de internet, adresa IP este înregistrată. Însă noi NU folosim adresa DVs. de IP pentru a vă identifica sau pentru a fi folosită în alte scopuri.

Sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ați interacționat cu pagina noastră de internet. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare.

Nu sunteți obligat să ne furnizați datele Dvs. cu caracter personal, însă având în vedere scopurile de prelucrare de mai sus, s-ar putea să nu putem îndeplini unele solicitări ale Dvs. fără furnizarea acestor date, și astfel să nu puteți beneficia de unele servicii ale paginii noastre de internet sau experiența Dvs. pe pagina noastră de internet să fie diferită. În orice caz, Operatorul vă respectă decizia Dvs. cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal.

Atunci când ne contactați prin e-mail sau prin formular de contact, vom stoca datele pe care le furnizați (adresa de e-mail, posibil numele și telefonul dvs.), astfel încât să vă putem răspunde la întrebări. În măsura în care utilizăm formularul de contact pentru a solicita date ce nu ne sunt necesare pentru a vă contacta, le vom marca pe acestea drept opționale. Aceste informații servesc la fundamentarea cererii dvs. și la îmbunătățirea modului în care vă gestionăm solicitarea. Este posibil ca mesajul dvs. să aibă legătură cu diversele acțiuni pe care le-ați desfășurat pe platform. Informațiile colectate vor fi utilizate exclusiv pentru a vă asista în legătură cu rezervările și pentru a înțelege mai bine feedbackul dvs. O declarație a acestor informații este expres furnizată în mod voluntar și cu consimțământul Dvs..În măsura în care aceasta se referă la informații privind canalele de comunicare (cum ar fi adresa de e-mail sau numărul de telefon), sunteți de acord, de asemenea, ca noi să vă contactăm, atunci când este cazul, prin intermediul acestor canale de comunicare, pentru a vă răspunde la solicitare. Desigur, puteți revoca în orice moment acest consimțământ, cu aplicabilitate pe viitor.

Temeiul juridic al acestei prelucrări este consimțământul Dvs. Exprimat în mod expres și neechivoc.

Ștergem datele care rezultă din acest context după ce salvarea nu mai este necesară sau limităm prelucrarea acestora dacă legislația impune anumite cerințe în privința păstrării.

Perioada de retenție a datelor cu caracter personal

Societatea noastră vă reține datele cu caracter personal atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost furnizate.

În cazul datelor cu caracter personal pe care ne furnizați pe bază de consimțământ, acestea vor fi stocate și prelucrate până la data în care vă dezabonați / vă retrageți consimțământul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal.

Ne asigurăm că aveți o opțiune simplă de a vă putea retrage consimțământul în orice moment, prin dezabonare și puteți să ne semnalați opoziția la prelucrarea datelor Dvs. sau orice alte fel de întrebări, probleme la adresa de e-mail: pensiuneamoldovan@gmail.com .

Partajarea datelor cu caracter personal

Este posibil să dezvăluim informațiile obținute de la Dvs. cu următorii destinatari, în măsura în care este necesar: angajații societății.

Persoane împuternicite de operator:

servicii furnizare newsletter:
Google Analytics – servicii de marketing, aici puteți să consultați politica de confidențialitate https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, Google Analytics este certificat ”Privacy Shield”
Facebook pixel – aici puteți să consultați politica de confidențialitate https://www.facebook.com/business/gdpr, Facebook este certificat ”Privacy Shield”
Mailerlite:  https://www.mailerlite.com
Serivicii de marketing
Servicii de stocare date
Servicii de contabilitate
dezvăluim datele Dvs. cu caracter personal autorităților pentru a ne îndeplini obligațiile legale, pentru a ne proteja drepturile, proprietatea sau siguranța societății

Utilizarea de pluginuri

Serviciul noastre pot utiliza pluginuri („Pluginuri”).

Atunci când utilizaţi un Serviciu care conţine Pluginuri, informaţiile pot fi transferate direct de pe dispozitivul dvs. către operatorul reţelei de socializare. Noi nu avem nicio influenţă asupra datelor colectate de Plugin. Dacă sunteţi conectat la o reţea de socializare, modul în care utilizaţi Serviciul nostru poate apărea în contul dvs. din reţeaua de socializare. Dacă interacţionaţi cu Pluginurile, de exemplu, făcând clic pe „Îmi place”, „Urmăreşti” sau „Distribuie” ori dacă introduceţi un comentariu, aceste informaţii vor apărea automat în profilul dvs. de pe reţeaua de socializare.

Chiar dacă nu sunteţi conectat la un cont pe o reţea de socializare, este posibil ca Pluginul să transmită adresa dvs. IP către operatorii reţelei de socializare. Aveţi în vedere acest lucru atunci când utilizaţi Serviciile noastre.

Pentru mai multe informaţii despre operatorii reţelelor de socializare pentru Pluginurile utilizate în cadrul Serviciilor noastre consultaţi informaţiile de mai jos:

Aceste pluginuri colectează în mod standard date de la Dvs. și le transmit către serverul respectivului furnizor. Am luat măsuri tehnice pentru a asigura protejarea confidențialității dvs., care garantează faptul că datele dvs. nu pot fi colectate de furnizorii respectivelor inserturi fără consimțământul Dvs. Inițial, acestea vor fi dezactivate atunci când vizitați un site conectat la inserturi Pluginurile nu vor fi activate până când nu faceți clic pe simbolul respectiv și, prin această acțiune, vă oferiți consimțământul ca datele dvs. să fie transmise către furnizorul în cauză. Temeiul juridic al utilizării pluginurilor îl constituie interesul nostru legitim.

Odată activate, pluginurile colectează, la rândul lor, informații identificabile personal, cum ar fi adresa IP, și le trimit către serverul furnizorului respectiv, unde sunt salvate. Atunci când vizitați site-ul web în cauză, inserturile de rețele sociale activate setează și un modul cookie cu identificator unic. Acesta îi permite furnizorului, de asemenea, să genereze profiluri ale comportamentului dvs. de utilizator. Acest lucru are loc chiar dacă nu sunteți membru al rețelei sociale care aparține respectivului furnizor. Dacă sunteți membru al rețelei sociale a furnizorului și sunteți conectat(ă) la site-ul web pe durata vizitei dvs., datele și informațiile privind această vizită la site-ul web pot fi asociate cu profilul dvs. de pe rețeaua socială. Nu avem nicio influență asupra măsurii exacte în care sunt colectate datele dvs. de către respectivul furnizor. Pentru informații suplimentare privind măsura, natura și scopul prelucrării datelor, precum și despre drepturile și setarea opțiunilor pentru protejarea confidențialității dvs., consultați notificările privind protecția datelor ale respectivului furnizor de rețea socială.

Operatorii Pluginurilor utilizate în cadrul Serviciului nostru

Facebook – Operator de date: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland („Facebook”). Pentru informaţii suplimentare, puteţi accesa site-ul web privind politica de confidenţialitate Facebook la adresa „https://www.facebook.com/about/privacy/, https://www.facebook.com/business/gdpr.

Pinterest – operator de date: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, S.U.A, https://policy.pinterest.com/ro/privacy-policy

Twitter – Operator de date: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, S.U.A., https://policy.pinterest.com/ro/privacy-policy

Google Plus – Operator de date Google LLC., 1600 Amphiteathre Parkway, Mountain View, California, SUA, https://policies.google.com/privacy?hl=ro

Asigurarea siguranței și a confidențialității informațiilor Dvs.

Societatea noastră depune toate eforturile pentru a vă prelucra datele cu caracter personal respectând confidențialitatea acestora, și a prelucra toate datele cu caracter personal obținute de la Dvs. în condiții de siguranță. Astfel, societatea noastră a luat toate măsurile corespunzătoare, tehnice, fizice și organizatorice pentru a asigura stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal in condiții de siguranță, conformându-ne prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Totuși, trebuie să aveți în vedere, ca deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a vă proteja informațiile, nicio pagină de internet, nicio transmisiune pe internet, niciun computer și nicio conexiune wireless nu sunt niciodată complet sigure. Astfel, Dvs. accesați pagina noastră de internet, utilizați serviciile noastre și ne furnizați datele Dvs. cu caracter personal pe propria responsabilitate.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi transferate în afara Zonei Economice Europene, având în vedere ca pagina noastră de internet utilizează și servicii ale căror furnizori funcționează în afara Zonei Economice Europene, de ex. SUA, dar ne-am asigurat că acești furnizori sunt certificați ”Privacy Shield”.

Drepturile Dvs. în legătură cu datele cu caracter personal

Dvs. beneficiați, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, de următoarele drepturi:

Dreptul de a vă retrage consimțământul: Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă puteți retrage consimțământul în orice moment. În cazul cookie-urilor, această retragere se poate face din browser.

Dreptul la acces: Puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect, și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

Dreptul la rectificare: Aveţi dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor personale care vă privesc. Aveţi posibilitatea să folosiţi funcţionalităţile contului în acest sens, şi în plus ne puteţi contacta la adresa de e-mail: pensiuneamoldovan@gmail.com

Dreptul la restricționare: Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:

– contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,

– prelucrarea este nelegală, dar vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor,

– nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă,

– sau vă opuneţi prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra alor dumneavoastră.

Dreptul la portabilitate: Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații. Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într-un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat. Dreptul dumneavoastră de a primi datele dumneavoastră personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).

Dreptul la ștergere: Aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Conform prevederilor legale, pentru îndeplinirea acestei cereri condițiile sunt următoarele: prelucrăm datele dumneavoastră personale, si dacă datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu excepția cazului în care datele sunt necesare: pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem, în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la obiecție: Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa. Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul.

Dreptul de a se opune la profilări: aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automată.

Pentru a beneficia de oricare dintre drepturile menționate mai sus, ne puteți trimite solicitarea la adresa de e-mail: pensiuneamoldovan@gmail.com .

În cazul în care aveți nelămuriri, întrebări în legătură cu exercitarea drepturilor Dvs. referitoare la prelucrarea datelor Dvs. personale, deasemenea puteți să ne contactați la adresa pensiuneamoldovan@gmail.com unde noi vă întâmpinăm solicitările cu plăcere și în termen rezonabil.

Dreptul de a depune o plângere

În cazul în care sunteți nemulțumit cu modul de prelucrare a datelor Dvs. cu caracter personal, sau dacă considerați că s-a încălcat prin vreun mod legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal puteți să ne adresați o plângere la sediul societății menționat în prezenta Politică deconfidențialitate , sau puteți să depuneți plângerea la

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.